پاکت باکس پوچ کرافت 3 لایه

170,000 تومان

لوکس ترین پاکت در صنعت بسته بندی پاکت باکس پوچ نام دارد این پاکت هم کارایی  پاکت زیپ دار رو دارد هم گنجایش پاکت بغل گاست و حجم پذیری بالای این پاکتها در فضای انبارش محصول صرفه جویی می نماید.

 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 170000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 165000 تومان می شود

  باکس پوچ 12در20 کرافت

  تعداد درکیلو 85 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 10کیلو کیلویی 180 هزارتومان
  10تا 100 کیلو کیلویی 175 هزارتومان 
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  باکس پوچ 14در26 کرافت

  تعداد درکیلو 55 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 10 کیلو کیلویی 170 هزارتومان
  10تا 100 کیلو کیلویی 165 هزارتومان 
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید

  باکس پوچ 12در20 کرافت

  تعداد درکیلو 42 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 10 کیلو کیلویی 170 هزارتومان
  10تا 100 کیلو کیلویی 165 هزارتومان 
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید