پاکت باکس پوچ کرافت 3 لایه

208,000 تومان

لوکس ترین پاکت در صنعت بسته بندی پاکت باکس پوچ نام دارد این پاکت هم کارایی  پاکت زیپ دار رو دارد هم گنجایش پاکت بغل گاست و حجم پذیری بالای این پاکتها در فضای انبارش محصول صرفه جویی می نماید.

 


ارسال رایگان پستی برای سفارش 12 کیلو به بالا 


 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 240000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 229000 تومان می شود

  باکس پوچ 12در20 کرافت

  تعداد درکیلو 85 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 10کیلو کیلویی 240 هزارتومان
  10تا 100 کیلو کیلویی 229 هزارتومان 
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  باکس پوچ 14در26 کرافت

  تعداد درکیلو 55 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 10 کیلو کیلویی 230 هزارتومان
  10تا 100 کیلو کیلویی 218 هزارتومان 
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید

  باکس پوچ 12در20 کرافت

  تعداد درکیلو 42 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 10 کیلو کیلویی 225 هزارتومان
  10تا 100 کیلو کیلویی 213 هزارتومان 
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید