پاکت کرافت پنجره ای

111,000 تومان

از جمله پاکت های پرفروش در بازار ایران به شمار میرود.

جنس کرافت

مقاومت خوب

داشتن پنجره برای نمایش محصول،از جمله عوامل پر فروش بودن پاکت است.

 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 116000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 112000 تومان می شود

  پاکت کرافت پنجره ای 11 در 15

  تعداد درکیلو 181عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 116 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 111 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 12 در 18

  تعداد درکیلو 108 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 113 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 108 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 14 در 19

  تعداد درکیلو 95 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 113 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 108 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 16 در 24

  تعداد درکیلو 67 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 111 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 106  هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 18 در 25

  تعداد درکیلو 55 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 111 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 106 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 20 در 30

  تعداد درکیلو 46 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 111 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 106 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 25 در 35

  تعداد درکیلو 31 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 111 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 106 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 30 در 40

  تعداد درکیلو 24 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 111 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 106 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,