پاکت کرافت پنجره ای

143,000 تومان

از جمله پاکت های پرفروش در بازار ایران به شمار میرود.

این پاکت داری گاست (پاشنه) میباشد بنا بر این بعد از پر کردن محصول به صورت ایستاده قرار میگیرد و پنجره  این پاکت این امکان را به مصرف کننده میدهد که از نمای ظاهری آن برای مشاهده محصولات و بررسی کیفیت آن استفاده کند.

جنس کرافت مقاومت خوب داشتن پنجره برای نمایش محصول،از جمله عوامل پر فروش بودن پاکت است.

 


ارسال رایگان پستی برای سفارش 12 کیلو به بالا 


 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 165000 تومان می شود
  • مجموع این وزن 155000 تومان می شود

  پاکت کرافت پنجره ای 11 در 15

  تعداد درکیلو 181عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 165 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 155 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 12 در 18

  تعداد درکیلو 108 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 155 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 145 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 14 در 19

  تعداد درکیلو 95 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 155 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 145 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 16 در 24

  تعداد درکیلو 67 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 153 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 143 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 18 در 25

  تعداد درکیلو 55 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 153 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 143 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 20 در 30

  تعداد درکیلو 46 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 153 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 143 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 25 در 35

  تعداد درکیلو 31 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 153 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 143 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره ای 30 در 40

  تعداد درکیلو 24 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 153 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 143 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

شناسه محصول: window kraft envelope دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,