پاکت خشکباری معمولی

67,000 تومان

پاکت خشکباری معمولی از کاغذ 70 گرم ایرانی تک لایه  استفاده شده است از اون دسته پاکت هایی است ک حس نوستالژی بودن را به مصرف کننده منتقل میکند وجایگزین بسیار خوبی است برای نایلون های فروشگاهی

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 67000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 60000 تومان می شود

  پاکت خشکباری معمولی سایز 10 در 26

  تعداد درکیلو 127 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 67 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 60 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت خشکباری معمولی سایز 13 در 30

  تعداد درکیلو 84 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 67 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 60 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت خشکباری معمولی سایز 17 در 34

  تعداد درکیلو 57 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 67 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 60 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت خشکباری معمولی سایز 19 در 39

  تعداد درکیلو 59 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 67 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 60 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت خشکباری معمولی سایز 29 در 43

  تعداد درکیلو 42 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 67 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 60 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.