پاکت بسته بندی خرما

پاکت بسته بندی خرما

پاکت بسته بندی خرما

برای هدف گزاری،بهترین پاکت بسته بندی خرما ابتدا سیاست های فروش خود و شیوه های بسته بندی مناسب خرما سپس بازار هدف را در نظر بگیرید و در انتها پاکت بسته بندی خرما را انتخاب کنید.

خرما

تولید خرما در ایران سابقه تاریخی داردو خرما دومیـن محصـول تولید باغـی ایران است که سالانه به میزان یـک میلیـون تن در نخلستان های استان های جنوبی تولید می شود. خرما به طور معمول در 15 استان کشور کشت می شود که دو سـوم تولید خرما در ایران مربـوط بـه پنـج اسـتان کرمـان، خوزسـتان، سیسـتان و بلوچسـتان، بوشـهر و هرمـزگان اســت

جایگاه ایران در تولید خرما

با میــزان تولیــد سالانه یک میلیون تن خرما، ایــران را در رتبــه ی دوم تولیــد خرمــای جهــان قــرار گرفته اســت. ایران در رده بندی جهانی دارای بیشترین سطح زیر کشت خرما در جهان است اما به دلیل متوسط عملکرد تولید پایین، در مقام دوم تولید پس از مصر قرار گفته است.
نخــل گونه ی گیاهــی است کــه نســبت بــه شــرایط ســخت از مقــاومت بالایی برخوردار اســت و نیاز به آبیاری کمتری در مقایسه با سایر درختان میوه دارد.
محصــول خرما دارای ارزش تجـاری و غذایی بسیار بالایی است و به دلیل سهولت در بسته بندی و جابه جایی محصولی مناسب برای صادرات است

مطمئنن تولید کنندگان خرما به جای فله فروشی محصول ارزشمند خود به شاخص بسته بندی تکیه کنند و پاکت بسته بندی خرما انتخاب کنند رفته رفته جایگاه ایران به رتبه 1 در صادرات خرما میرسد.

نخل خرما

حدود 3000 نمونه مختلف (رقم) خرما در دنیا شناخته شده  کــه بخش زیادی از این ارقام (حـدود 400رقـم) متعلـق بـه کشورمان ایـران اسـت.

مهمتریـن ارقام خرمای ایران، گونه های خرمای استعمران(سایر) متعلق به استان خوزستان، خرمای مضافتی متعلق به استان کرمان، خرمای زاهدی و خرمای کبکاب ( استان فارس و بوشهر) و خرمای پیارم هرمزگان می باشد.
خرما در مناطقی رشد می کند که دارای زمستان معتدل و تابستان گرم وخشک برای رشد و رسیدن خرما باشد.

در مدت زمان 5-7ماه از گرده افشانی تا برداشت خرما نباید باران یا رطوبت بیش از اندازه در منطقه وجود داشته باشد.

عوامل تاثیرگذار بر تولید خرما

عوامـل زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بـر میـزان تولید خرما در ایران تاثیرگذار اسـت. یکی از این عوامــل وجود گردوخــاک در مناطــق خرماخیــز است کــه ســبب کاهــش میــزان برداشــت همچنین کاهــش کیفیــت محصــول خرما می شود و هجــوم انــواع آفــت بــه نخلســتانها را در پی دارد.
ازعوامـل دیگـر، خشکسـالی چند سـال اخیـر اسـتان های جنوبی بـه دنبـال کاهـش میزان بارندگـی در ایـن مـدت بوده است که باعث کاهـش آب رودخانـه ها و همچنیـن شـور وکـم آب شـدن آب رودخانه ها شده است کـه باعث تاثیر بر تولید خرما در ایران شده و ضربـات جبران ناپذیـری بـر کشـاورزی جنوب از جملـه نخلسـتان ها وارد آورده است.

فقدان پاکت بسته‌بندی خرمای صادراتی برابر با از دست رفتن درآمد بیشتر

متاسفانه پاکت بسته بندی صادراتی خرما در ایران در سال های گذشته تغییر چندانی نکرده و همچون گذشته با همان مدل تکراری به بازار عرضه می گردد. در صورتی که کشورهای پیشرو در صادرات خرما همچون کشور مصر در این صنعت بسیار پیشرفت کرده و محصولاتشان در بازارهای اروپا و آمریکا عرضه می‌گردد. بسته بندی خرمای صادراتی ایران هم اکنون بیشتر با بازارهای کشورهای آسیای شرقی و هند سازگار است تا اروپا که همین امر باعث کاهش درآمد ارزی در این حوزه شده است

انواع پاکت بسته‌بندی خرما

در امر انتخاب پاکت بسته‌بندی خرما دو مورد، مورد توجه است.

اولین مورد بعد از بسته‌بندی خرما، این است که خرما چه مدت داخل بسته می‌ماند.

دومین مورد نور رسیدن به محصول در مدت زمان 2 یا 3 ماهه چه اتفاقاتی را بر سر محصول می‌آورد که قطعا شما عزیزانی که در بحث تولید بسته‌بندی طلای سیاه هستید حتما بهترین گزینه برای جواب دادن به این دو سوال هستید. که بعد از این موارد به‌راحتی می‌توانید پاکت بسته‌بندی را انتخاب کنید.

پاکت هایی که نور به داخل محصول نمی‌رسد شامل

باکس پوچ(متالایز کرافت)

بغل گاست (متالایز)

دو رو متالایز زیپ گاست

پاکت های که نور به داخل محصول میرسد.

شفاف متالایز نقره ای و طلایی

پنجره مینیاتوری

کرافت و گلاسه پنجره ای

کرافت پنجره عمودی

کرافت یک رو شفاف

پنجره طلایی

پاکت‌های پیشنهادی زیپ‌پک برای بسته‌بندی خرما به شما عزیزان

جمع بندی

تیم مجرب زیپ‌پک در تمام این سال‌ها تمام تلاشش را به کار گرفته است تا بتواند بهترین پیشنهادها را به شما عزیزان انتقال بدهد. تا شما را به سمت بهترین و به صرفه‌ترین بسته‌بندی، با توجه به افکار شما هدایت کند.

تلاش ما افزایش فروش شما عزیزان است. مطمئن باشید بهترین انتخاب بعده کیفیت محصول فضای بسری پاکت بسته‌بندی خرما است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *