بغل گاست کرافت پنجره عمودی

209,000 تومان

کرافت بغل گاست پنجره عمودی ( پاکت کرافت پنجره دار) از اون دسته پاکت های مرقون به صرفه بازار ایران به شمار میرود پاکتی با ایستایی خوب و نمایش محصو داخل پاکت و تعداد در کیلوی بالا  از جمله مزیت های این پاکت میباشد

بعد از ریختن محصول داخل پاکت به دستگاه دوخت حرارتی احتیاج دارین تا درب پاکت را پرس کرده


ارسال رایگان پستی برای سفارش 12 کیلو به بالا 


 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 219000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 209000 تومان می شود

  پاکت کرافت پنجره عمودی10در20

  تعداد درکیلو 215 عدد و وزن کارتن 10 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 10 کیلو از یک سایز کیلویی 219 هزار تومان
  بالای 10 کیلو از یک سایز کیلویی 209 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره عمودی 15در20

  تعداد درکیلو 168 عدد و وزن کارتن 10 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 10 کیلو از یک سایز کیلویی 219 هزار تومان
  بالای 10 کیلو از یک سایز کیلویی 209 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره عمودی 10در30

  تعداد درکیلو 130 عدد و وزن کارتن 10 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 10 کیلو از یک سایز کیلویی 219 هزار تومان
  بالای 10 کیلو از یک سایز کیلویی 209 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره عمودی 15در30

  تعداد درکیلو 111 عدد و وزن کارتن 10 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 10 کیلو از یک سایز کیلویی 219 هزار تومان
  بالای 10 کیلو از یک سایز کیلویی 209 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کرافت پنجره عمودی 15 در 40

  تعداد درکیلو 81 عدد و وزن کارتن 10 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 10 کیلو از یک سایز کیلویی 219 هزار تومان
  بالای 10 کیلو از یک سایز کیلویی 209 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.