پاکت کرافت بغل شفاف

137,000 تومان

به طور کلی پاکت بغل گاست تنها تفاوتش با باکس پوچ نداشتن زیپ جیبی است یعنی برای پلمپ کردن این پاکت حتما به دستگاه دوخت حرارتی احتیاج است

این پاکت هم ظرفیت خوبی رو در بر میگیره هم برای چیدن در قفسه مناسبه و کیفیت بالای این پاکت باعث میشه ک به خوبی از محصول شما محافظت کنه

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 146000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 138000 تومان می شود

  پاکت 10در28 کرافت بغل شفاف

  تعداد درکیلو 91 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد

  قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 146 هزارتومان
  15 کیلو به بالا از یک سایز کیلویی 138 هزارتومان

  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت 13در31 کرافت بغل شفاف

  تعداد درکیلو 64 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد

  قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 146 هزارتومان
  15 کیلو به بالا از یک سایز کیلویی 138 هزارتومان

  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت 15در40 کرافت بغل شفاف

  تعداد درکیلو 44 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد

  قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 146 هزارتومان
  15 کیلو به بالا از یک سایز کیلویی 138 هزارتومان

  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.