پاکت پنجره مینیاتوری

125,000 تومان

این پاکت داری گاست (پاشنه) میباشد.بنا براین بعد از پر کردن،محصول به صورت ایستاده قرار میگیرد و زیپ با کیفیت این پاکت این امکان را به مصرف کننده میدهد که بار ها از این پاکت استفاده کند.

با وجود این پاکت نو اوری جدید در پاکت های پنجره ای پدیدار شد این پاکت هم به نمایش محصول شما تولید کننده یا تامین کننده عزیز تنوع بخشیده هم در قفسه فروشگاه و عکاسی از محصول به شدت چشم نواز است

 

    • تومان
    • تومان

    *وزن بر اساس کیلوگرم

    • مجموع این وزن 158000 تومان می شود

    *وزن بر اساس کیلوگرم

    • مجموع این وزن 150000 تومان می شود

    پاکت پنجره مینیاتوری سایز 12در18

    تعداد درکیلو 165 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

    قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 158 هزار تومان
    15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 150 هزارتومان
    برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

    پاکت پنجره مینیاتوری 15در21

    تعداد درکیلو 115 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

    قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 153 هزار تومان
    15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 145 هزارتومان
    برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

    پاکت پنجره مینیاتوری سایز 16 در 24

    تعداد درکیلو 89 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

    قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 153 هزار تومان
    15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 145  هزارتومان
    برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

    پاکت پنجره مینیاتوری سایز 20 در 30

    تعداد درکیلو 66 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

    قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 153 هزار تومان
    15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 145 هزارتومان
    برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

    پاکت پنجره مینیاتوری سایز 25 در 35

    تعداد درکیلو 45 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

    قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 153 هزار تومان
    15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 145 هزارتومان
    برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

    • تومان
    • تومان
    • تومان
    • تومان
    • تومان
    • تومان
    • تومان
    • تومان
    • تومان
    • تومان