پاکت پنجره مینیاتوری

125,000 تومان

این پاکت داری گاست (پاشنه) میباشد.بنا براین بعد از پر کردن،محصول به صورت ایستاده قرار میگیرد و زیپ با کیفیت این پاکت این امکان را به مصرف کننده میدهد که بار ها از این پاکت استفاده کند.

با وجود این پاکت نو اوری جدید در پاکت های پنجره ای پدیدار شد این پاکت هم به نمایش محصول شما تولید کننده یا تامین کننده عزیز تنوع بخشیده هم در قفسه فروشگاه و عکاسی از محصول به شدت چشم نواز است

 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 137000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 130000 تومان می شود

  پاکت پنجره مینیاتوری سایز 12در18

  تعداد درکیلو 165 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 137 هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 130 هزارتومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت پنجره مینیاتوری 15در21

  تعداد درکیلو 115 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 134 هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 127 هزارتومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت پنجره مینیاتوری سایز 16 در 24

  تعداد درکیلو 89 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 134 هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 127 هزارتومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت پنجره مینیاتوری سایز 20 در 30

  تعداد درکیلو 66 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 134 هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 127 هزارتومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت پنجره مینیاتوری سایز 25 در 35

  تعداد درکیلو 45 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 134 هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 127 هزارتومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان