پاکت دو رو کرافت

112,000 تومان

این پاکت داری گاست (پاشنه) میباشد بنا بر این بعد از پر کردن محصول به صورت ایستاده قرار میگیرد و زیپ با کیفیت این پاکت این امکان را به مصرف کننده میدهد ک بار ها از این پاکت استفاده کند.

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 112000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 107000 تومان می شود

  پاکت دو رو کرافت سایز 15 در 21

  تعداد درکیلو 90 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 112 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 107  هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت دو رو کرافت سایز 16 در 24

  تعداد درکیلو 85 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 112 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 107 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت دو رو کرافت سایز 20 در 30

  تعداد درکیلو 60 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 112 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 107 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,