پاکت دو رو کرافت

126,000 تومان

این پاکت داری گاست (پاشنه) میباشد بنا بر این بعد از پر کردن محصول به صورت ایستاده قرار میگیرد و زیپ با کیفیت این پاکت این امکان را به مصرف کننده میدهد ک بار ها از این پاکت استفاده کند.

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 132000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 124000 تومان می شود

  پاکت دو رو کرافت سایز 15 در 21

  تعداد درکیلو 90 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 132 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 124 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت دو رو کرافت سایز 16 در 24

  تعداد درکیلو 85 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 132 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 124 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت دو رو کرافت سایز 20 در 30

  تعداد درکیلو 60 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 132 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 124 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت دو رو کرافت سایز 25 در 35

  تعداد درکیلو 40 عدد و وزن کارتن 12 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 12 کیلو از یک سایز کیلویی 132 هزار تومان
  بالای 12 کیلو از یک سایز کیلویی 124 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,