پاکت بغل گاست شفاف براق

152,000 تومان

به طور کلی پاکت بغل گاست تنها تفاوتش با باکس پوچ نداشتن زیپ جیبی است یعنی برای پلمپ کردن این پاکت حتما به دستگاه دوخت حرارتی احتیاج است

این پاکت هم ظرفیت خوبی رو در بر میگیره هم برای چیدن در قفسه مناسبه و کیفیت بالای این پاکت باعث میشه ک به خوبی از محصول شما محافظت کنه


ارسال رایگان پستی برای سفارش 12 کیلو به بالا 


 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 162000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 152000 تومان می شود

  پاکت 10در28 کرافت بغل شفاف

  تعداد درکیلو 118 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد

  قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 162 هزارتومان
  15 کیلو به بالا از یک سایز کیلویی 152 هزارتومان

  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت 13در31 کرافت بغل شفاف

  تعداد درکیلو 92 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد

  قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 162 هزارتومان
  15 کیلو به بالا از یک سایز کیلویی 152 هزارتومان

  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت 15در40 کرافت بغل شفاف

  تعداد درکیلو 57 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد

  قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 162 هزارتومان
  15 کیلو به بالا از یک سایز کیلویی 152 هزارتومان

  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.