دستگاه دوخت حرارتی

دستگاه دوخت حرارتی

از اولین نیاز های

مهم بسته بندی پاکت های دولایه و… میباشد.

محافظت از کیفیت محصول به عهده دستگاه دوخت میباشد.

  • تومان
  • تومان

  *تعداد

  • مجموع این وزن 1870000 تومان می شود

  *تعداد

  • مجموع این وزن 2450000 تومان می شود