دستگاه دوخت حرارتی

دستگاه دوخت حرارتی

از اولین نیاز های

مهم بسته بندی پاکت های دولایه و… میباشد.

محافظت از کیفیت محصول به عهده دستگاه دوخت میباشد.

    • تومان
    • تومان
    • مجموع این وزن 3650000 تومان می شود
    • مجموع این وزن 4860000 تومان می شود