باکس پوچ شفاف براق

170,000 تومان

لوکس ترین پاکت در صنعت بسته بندی پاکت باکس پوچ نام دارد
این پاکت هم کارایی پاکت زیپ دار رو دارد هم گنجایش پاکت بغل گاست و حجم پذیری بالای این پاکتها در فضای انبارش محصول صرفه جویی می نماید
زیپ جیبی منحصر بفرد و استفاده چندین باره از این پاکت و دیدن شدن محصول به واسطه شفاف بودن بهترین تبلیغ برای کسب کار شما میباشد

  • تومان
  • تومان
  • مجموع این وزن 170000 تومان می شود
  • مجموع این وزن 165000 تومان می شود

  باکس 12در20 شفاف براق

  تعداد درکیلو 100 عدد

  قیمت زیر 15 کیلو کیلویی 180 هزار تومان
  15 کیلو تا 100 کیلو کیلویی 175 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید

  باکس 14در26 شفاف براق

  تعداد درکیلو 66 عدد

  قیمت زیر 15 کیلو کیلویی 170 هزار تومان
  15 کیلو تا 100 کیلو کیلویی 165 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید

  باکس 14در26 شفاف براق

  تعداد درکیلو 49 عدد

  قیمت زیر 15 کیلو کیلویی 170 هزار تومان
  15 کیلو تا 100 کیلو کیلویی 165 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید