240,000 تومان

پاکت سه طرف دوخت

پاکت کرافت یک رو شفاف

128,000 تومان

زیپدار گاست دار

پاکت کرافت پنجره ای

139,000 تومان
170,000 تومان

پاکت بغل گاست

پاکت کرافت بغل شفاف

151,000 تومان