باکس پوچ پنجره مینیاتوری

160,000 تومان

لوکس ترین پاکت در صنعت بسته بندی پاکت باکس پوچ نام دارد.
این پاکت هم کارایی پاکت زیپ دار رو دارد هم گنجایش پاکت بغل گاست و حجم پذیری بالای این پاکتها در فضای انبارش محصول صرفه جویی می نماید
زیپ جیبی منحصر بفرد و استفاده چندین باره از این پاکت و دیدن شدن محصول به واسطه شفاف بودن پنجره بهترین تبلیغ برای کسب کار شما میباشد.

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 218000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 210000 تومان می شود

  باکس پوچ پنجره مینیاتوری 11 در 22

  تعداد درکیلو 100 عدد

  قیمت زیر 15 کیلو کیلویی 218 هزار تومان
  15 کیلو تا 100 کیلو کیلویی 210 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید

  باکس پوچ پنجره مینیاتوری 12 در 24

  تعداد درکیلو 65 عدد

  قیمت زیر 15 کیلو کیلویی 208 هزار تومان
  15 کیلو تا 100 کیلو کیلویی 200 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید

  باکس پوچ پنجره مینیاتوری 15 در 30

  تعداد درکیلو 48 عدد

  قیمت زیر 15 کیلو کیلویی 203 هزار تومان
  15 کیلو تا 100 کیلو کیلویی 195 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید

  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان