پاکت کف مستطیلی

68,000 تومان

پاکت کف دار از کاغذ 70 گرم ایرانی تک لایه  استفاده شده است.

از اون دسته پاکت هایی است ک حس نوستالژی بودن را به مصرف کننده منتقل میکند.

جایگزین بسیار خوبی است برای نایلون های فروشگاهی میباشد.

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 68000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 64000 تومان می شود

  پاکت کف مستطیلی سایز 17 در 27

  تعداد درکیلو 62 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 60 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 57 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کف مستطیلی سایز 20 در 30

  تعداد درکیلو 38 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 55 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 50 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کف مستطیلی سایز 23 در 35

  تعداد درکیلو 38 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 68 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 64 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کف مستطیلی سایز 28 در 32

  تعداد درکیلو 36 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 68 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 64 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کف مستطیلی سایز 28 در 40

  تعداد درکیلو 32 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 68 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 64 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کف مستطیلی سایز 30 در 36

  تعداد درکیلو 30 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 68 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 64 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,