پاکت کف مستطیلی

100,000 تومان

پاکت کف دار از کاغذ 70 گرم ایرانی تک لایه  استفاده شده است.

از اون دسته پاکت هایی است ک حس نوستالژی بودن را به مصرف کننده منتقل میکند.

جایگزین بسیار خوبی است برای نایلون های فروشگاهی میباشد.


ارسال رایگان پستی برای سفارش 12 کیلو به بالا 


 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 110000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 100000 تومان می شود

  پاکت کف مستطیلی سایز 13 در 30

  تعداد درکیلو 78 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 110 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 100 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کف مستطیلی سایز 20 در 30

  تعداد درکیلو 38 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 110 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 100 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کف مستطیلی سایز 23 در 35

  تعداد درکیلو 38 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 110 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 100 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کف مستطیلی سایز 28 در 32

  تعداد درکیلو 36 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 110  هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 100 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کف مستطیلی سایز 28 در 40

  تعداد درکیلو 32 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 110 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 100 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت کف مستطیلی سایز 30 در 36

  تعداد درکیلو 30 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 110 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 100 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,