پاکت چاپ عمومی قهوه

202,000 تومان

چاپ عمومی قهوه در سه سایز و چهار طرح مات متفاوت تولید میشود.


ارسال رایگان پستی برای سفارش 12 کیلو به بالا 


 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 215000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 205000 تومان می شود

  پاکت چاپ عمومی قهوه 13 در 19

  تعداد درکیلو 133 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد.

  زیر 15 کیلو از یک طرح کیلویی 215 هزار تومان

  15 کیلو به بالا از یک طرح کیلویی 205 هزار تومان

  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید

  پاکت چاپ عمومی قهوه 19 در 25

  تعداد درکیلو 70 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد.

  زیر 15 کیلو از یک طرح کیلویی 215 هزار تومان

  15 کیلو به بالا از یک طرح کیلویی 205 هزار تومان

  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید

  پاکت چاپ عمومی قهوه 22 در 33

  تعداد درکیلو 43 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد.

  زیر 15 کیلو از یک طرح کیلویی 215 هزار تومان

  15 کیلو به بالا از یک طرح کیلویی 205 هزار تومان

  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید

  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان