پاکت دو رو متالایز زیپدار گاست دار 3لایه

145,000 تومان

این پاکت داری گاست (پاشنه) میباشد بنا بر این بعد از پر کردن محصول به صورت ایستاده قرار میگیرد و زیپ با کیفیت این پاکت این امکان را به مصرف کننده میدهد ک بار ها از این پاکت استفاده کند.

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 157000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 150000 تومان می شود

  پاکت دو رو متالایز زیپدار گاست دار 3لایه سایز 13در19

  تعداد درکیلو 119 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 157  هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 150 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت دو رو متالایز زیپدار گاست دار 3لایه سایز 16در24

  تعداد درکیلو 96 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 157 هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 150 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت دو رو متالایز زیپدار گاست دار 3لایه سایز 16در24

  تعداد درکیلو 70 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 157 هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 150 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت دو رو متالایز زیپدار گاست دار 3لایه سایز 20در30

  تعداد درکیلو 48 عدد و وزن هر کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 157 هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 150 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,