باکس پوچ شفاف مات

170,000 تومان

لوکس ترین پاکت در صنعت بسته بندی پاکت باکس پوچ نام دارد
این پاکت هم کارایی پاکت زیپ دار رو دارد هم گنجایش پاکت بغل گاست و حجم پذیری بالای این پاکتها در فضای انبارش محصول صرفه جویی می نماید
زیپ جیبی منحصر بفرد و استفاده چندین باره از این پاکت و دیدن شدن محصول به واسطه شفاف بودن بهترین تبلیغ برای کسب کار شما میباشد

  • تومان
  • تومان
  • مجموع این وزن 180000 تومان می شود
  • مجموع این وزن 175000 تومان می شود

  باکس 9.5در 25 شفاف مات

  تعداد درکیلو 102 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 15 کیلو کیلویی 180 هزار تومان
  15 کیلو تا 100 کیلو کیلویی 175 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  باکس 12در20 شفاف مات

  تعداد درکیلو 88 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 15 کیلو کیلویی 180 هزار تومان
  15 کیلو تا 100 کیلو کیلویی 175 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  باکس پوچ 14در26 شفاف مات

  تعداد درکیلو 60 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 15 کیلو کیلویی 170 هزار تومان
  15 کیلو تا 100 کیلو کیلویی 165 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  باکس 17در28 شفاف مات

  تعداد درکیلو 50 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

  قیمت زیر 15 کیلو کیلویی 170 هزار تومان
  15 کیلو تا 100 کیلو کیلویی 165 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.