پاکت پنجره گرد

174,000 تومان

این پاکت داری گاست (پاشنه) میباشد.بنا براین بعد از پر کردن،محصول به صورت ایستاده قرار میگیرد و زیپ با کیفیت این پاکت این امکان را به مصرف کننده میدهد که بار ها از این پاکت استفاده کند.

با وجود این پاکت نو اوری جدید در پاکت های پنجره ای پدیدار شد این پاکت هم به نمایش محصول شما تولید کننده یا تامین کننده عزیز تنوع بخشیده هم در قفسه فروشگاه و عکاسی از محصول به شدت چشم نواز است

 


ارسال رایگان پستی برای سفارش 12 کیلو به بالا 


 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 188000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 178000 تومان می شود

  پاکت پنجره گرد سایز 11 در 17

  تعداد درکیلو 169 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 188 هزار تومان
   15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 178 هزارتومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت پنجره گرد سایز 13 در 22

  تعداد درکیلو 120 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 184 هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 174 هزارتومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت پنجره گرد سایز 16 در 24

  تعداد درکیلو 87 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 184 هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 174 هزارتومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت پنجره گرد سایز 20 در 30

  تعداد درکیلو 62 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 184 هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 174 هزارتومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت پنجره گرد سایز 25 در 35

  تعداد درکیلو 41 عدد و وزن کارتن 15 کیلو است.

  قیمت زیر 15 کیلو از یک رنگ کیلویی 184 هزار تومان
  15 کیلو به بالا از یک رنگ کیلویی 174 هزارتومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,