پاکت مرکز دوخت کرافت داخل متالایز

226,000 تومان

پاکت مرکز دوخت کرافت داخل متالایز از اون دسته پاکت های مرقون به صرفه بازار ایران به شمار میرود پاکتی با ایستایی خوب و نمایش محصو داخل پاکت و تعداد در کیلوی بالا  از جمله مزیت های این پاکت میباشد

بعد از ریختن محصول داخل پاکت به دستگاه دوخت حرارتی احتیاج دارین تا درب پاکت را پرس کرده


ارسال رایگان پستی برای سفارش 12 کیلو به بالا 


 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 237000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 227000 تومان می شود

  پاکت مرکز دوخت کرافت داخل متالایز 8 در 25

  تعداد درکیلو 218 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 237 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 227 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت مرکز دوخت کرافت داخل متالایز 13 در 25

  تعداد درکیلو 92 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 236 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 226 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت مرکز دوخت کرافت داخل متالایز 13 در 30

  تعداد درکیلو 61 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 236 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 226 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت مرکز دوخت کرافت داخل متالایز 18 در 30

  تعداد درکیلو 55 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 236 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 226 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.