پاکت سفید یک رو شفاف زیپ گاست

164,000 تومان

این نوع پاکت به دلیل شفاف بودن کامل قسمت جولوی پاکت و ایستاده بودن از پاکت های پر فروش به شمار میرود.کیفیت پرس و زیپ پاکت باعث میشود به خوبی از محصول شما در مقابل رطوبت محافظت کند.


ارسال رایگان پستی برای سفارش 12 کیلو به بالا 


 

  • تومان
  • تومان

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 178000 تومان می شود

  *وزن بر اساس کیلوگرم

  • مجموع این وزن 168000 تومان می شود

  پاکت سفید یک رو شفاف زیپ گاست 11 در 15

  تعداد درکیلو 195 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 178 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 168 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت سفید یک رو شفاف زیپ گاست 13 در 18

  تعداد درکیلو 142 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 174 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 164 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت سفید یک رو شفاف زیپ گاست 15 در 20

  تعداد درکیلو 110 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 174 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 164 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت سفید یک رو شفاف زیپ گاست 16 در 24

  تعداد درکیلو 95 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 174 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 164 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت سفید یک رو شفاف زیپ گاست 18 در 27

  تعداد درکیلو 72 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 174 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 164 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت سفید یک رو شفاف زیپ گاست 20 در 30

  تعداد درکیلو 63 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 174  هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 164 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت سفید یک رو شفاف زیپ گاست 25 در 35

  تعداد درکیلو 40 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 174 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 164 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

  پاکت سفید یک رو شفاف زیپ گاست 30 در 40

  تعداد درکیلو 29 عدد و وزن کارتن 15 کیلو می باشد.

   قیمت زیر 15 کیلو از یک سایز کیلویی 174 هزار تومان
  بالای 15 کیلو از یک سایز کیلویی 164 هزار تومان
  برای خرید بالای 100 کیلو تماس بگیرید.

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,